UPOZORNENIE PRE CHODCOV
od: KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU BANSKÁ BYSTRICA
Dňom 1. 1. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.
V tejto súvislosti si dovoľujeme chodcom odporučiť umiestnenie reflexného prvku na dobre viditeľnom mieste pohyblivej časti tela, na horných alebo dolných končatinách, bližšie ku vozovke – stredovej deliacej čiare.
Ďakujeme, že svojim zodpovedným správaním si chránite život a zdravie
pred nepriaznivými následkami dopravných nehôd.
ÚRADNÁ TABUĽA
OBECNÉ NOVINY
obecné noviny 1/2017
KALENDÁR AKCIÍ V OBCI na r. 2017
MAPOVÝ PORTÁL OBCE:

Posledná aktualizácia stránky: 22.12.2017
Aktualizované:
obecný úrad/zmluvy a faktúry 2017

© MOTYČKY 2017

powered by: scoly