ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Množstvá vyseparovaných odpadov z obce Motyčky 2016
Pneumatiky - 0 kg
VOK 1.polrok - 1,83 t
odvoz Železa - 850 kg
VOK 2.polrok - 1,02 t
elektroodpad - 620 kg
papier a lepnka - 2,86 t
sklo - 10,50 t
plasty - 2,69 t
tetrapak, plechov.- 0,10 t
komunálny odpad 2016 - 12,67 tony

porovnanie:
Množstvá vyseparovaných odpadov z obce Motyčky 2015
Pneumatiky - 790 kg
VOK 1.polrok - 1,82 t
odvoz Železa - 890 kg
VOK 2.polrok - 1,080 t
elektroodpad - 460 kg
komunálny odpad rok 2015 - 21,96 tony
komunálny odpad rok 2014 - 28,76 tony
komunályn odpad rok 2013 - 37,7 tony
komunálny odpad rok 2012 42,30 tony

Príslušné VZN týkajúce sa odpadov
 
OBECNÝ ÚRAD

© MOTYČKY 2017

powered by: scoly