24.12.2017
Aktualizácia tejto verzie stránky bola ukončená 24.12.2017

22.12.2017
Biely sneh, na okne kvety mrazivé,
všetky deti už túžia po zime.
So zimou Vianoce prichádzajú,
radosť do detských očí prinášajú.
Prežite ich v kruhu blízkych duší,
nech láska a spokojnosť zo všetkých srší.

Krásne Vianoce plné pokoja a šťastný nový rok 2018
praje Maroš Lacko
obec Motyčky

22.12.2017
Šťastné a veselé Vianoce

Stastné a veselé Vianoce praje Maros Lacko Stastné a veselé Vianoce praje Maros Lacko Stastné a veselé Vianoce praje Maros Lacko html photo galleriesby VisualLightBox.com v6.1
 

22.12.2017

Michal Štubňa - 2 strieborné medaily na Winter Special Olympic Games v alpskom lyžovanív Schladming 2017

16.12.2017
Ďakujeme všetkým prispievateľom, aj vďaka ktorým sme mohli zakúpiť nový traktor pre našu obec.

Dobrovoľná zbierka na traktor v roku 2016
Dobrovoľná zbierka na traktor v roku 2015

15.12.2017
Úprava vstupu do OcÚ

20171213_081942 20171213_082007 20171213_082013 html photo galleriesby VisualLightBox.com v6.1

11.12.2017
Mikulášske maľovanie na tvár
Mikulášske ľadové medvede
2.12.2018
Mikuláš na Motyčkách

Ďakujeme organizátorom a spoluorganizátorom Mikuláša na Motyčkách 2017. Zároveň ďakujeme rodičom a zúčastneným za koláčiky a občerstvenie. Veľke srdečné ĎAKUJEME patrí Gabriele Horváthovej a Medvedica Bar Motyčky za vianočnź punčík a skvelú čokoládu a sponzorské dary. Za veľkú pomoc ĎAKUJEME: Niška Archlebová a Veronika Bullová. Úprimne a srdečne ĎAKUJEME. Poďakovanie patrí aj pre: Peter Kollár a Marek Bulla.
2.12.2017
Ondrejská zima
Decembrová zima
2.12.2017
Ľadové medvede na Motyčkách
2.12.2017
POĎAKOVANIE ZA MONTÁŽ LED LÁMP PRE VEREJNÉ OSVETLENIE V OBCI MOTYČKY V MESIACI NOVEMBER 2017 POĎAKOVANIE PATRÍ p. RADOSLAVOVI BABJAKOVI Z PONICKEJ HUTY, A KOMPLETOVANIE LÁMP VO POĎAKOVANIE PATRÍ p. LUBOŠOVI LACKOVI
19.11.2017
Čistenie koryta potoka v obci
Príprava na Mikuláša
Úprava priečelia OcÚ
20.8.2017
1. POĎAKOVANIE ZA PRIPRAVU TRAKTORA NA ZIMNÚ ÚDRŽBU POĎAKOVANIE PATRÍ IVANOVI ARVAYOVI, MILANOVI MAJEROVI, ĽUBOŠOVI LACKOVI
2. POĎAKOVANIE ZA NÁTER PRISTREŠKU PRI VSTUPE DO BUDOVY OCÚ POĎAKOVANIE PATRÍ EVKE GREISIGEROVEJ Z RS
3. POĎAKOVANIE ZA KOSENIE A VYŽÍNANIE OKOLIA AUTOBUSOVEJ ZÁSTAVKY, OKOLIA KOSTOLA A OBECNÉHO ÚRADU A VOJNOVÉHO HROBU PRI BÝVALOM HOTELI ŠTUREC POĎAKOVANIE PATRÍ MAREKOVI BULLOVI A ADAMOVI BULLOVI – MESIACI AUGUST
4. POĎAKOVANIE ZA ÚPRAVU POVRCHU MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE POPRI MIESTNOM CINTORÍNE POĎAKOVANIE PATRÍ IVANOVI ARVAYOVI, VLADOVI STRMEŇOVI, ANNE KNOPOVEJ, MILANOVI MYDLOVI, IVANOVI HLÁSNEMU, ĽUBOŠOVI LACKOVI, MAREKOVI BULLOVI, ADAMOVI BULLOVI
5. POĎAKOVANIE ZA LIKVIDÁCIU KOMPOSTU V MIESTNOM CINTORÍNE A ODVOZ NA KOMPOSTOVISKO A PREMIESTNENIE KOMPOSTÉRU POĎAKOVANIE PATRÍ ĽUBOŠOVI LACKOVI, MAREKOVI BULLOVI A ADAMOVI BULLOVI
6.8.2017
Úprava vstupu do OcÚ
Úprava verejného priestranstva 2
Úpravy verejného priestranstva obce
Kosenie a vyžínanie cintorína
6.6.2017
Veterná smrsť a búrka v obci

1.6.2017
OZNAM: V termíne od 1.6.2017 a aj nasledujúce dni bude na miestnom cintoríne Motyčky prebiehať vianočné číslovanie hrobovych miest. Štítok s číslom a červeným podkladom znamená, že hrobové miesto (HM) je bez uzatvorenej nájomnej zmluvy a bez uhradeneho nájomného. Stitok s číslom a zeleným podkladom znamená, že HM má uzatvorenú nájomnú zmluvu ako aj uhradene nájomné za HM. Taktiež uvedené značenie je pre rychlejsiu orientáciu návštevníkov cintorína neskôr bude umiestnený situácny plán cintorina. Za porozumenie veľmi pekne ďakujeme.
1.6.2017
Verejné poďakovanie: za kosenie a vyzinanie okolia miestnych komunikácií v obci Motyčky ako aj kosenie cintorína. Poďakovanie patrí: Ing.Dušanovi Gallovi, Michalovi Verkinovi, Marekovi Bullovi, srdečne ďakujeme
1.6.2017
Verejné poďakovanie: za vyčistenie výjazdu z časti obce Stubne na štátnu cestu od kríkov poďakovanie patrí p. Ing Dušanovi Gallovi
25.5.2017
Oznamujeme Vám, že od dňa 26.05.2017 bude zber triedeného
odpadu rozšírený o triedenie /KOVOV/.VEĽKÁ ČERVENÁ NÁDOBA NA KOVY!!! Do KOVOV patria: Tetrapaky z mlieka, konzervy z paštét, plechovky z piva a malinoviek a všetky ostatné drobné kovy. Nepatria sem nadrozmerné kovy, plechy a železo, ktoré patí do kontajnera na železo. Časť obce Motyčky má prvú červenú nádobu na KOVY preto zdôrilo žiadam občanov trvalo bývajúcich v časti obce Motyčky v blízkosti Obecného úradu, aby z nádoby na plasty začali triediť uvedené druhy odpadu a oddeľovali ich. Ostatné časti obce Motyčky stred a koniec časti obce Motyčky triedia kovy podľa rozpisu do nádob PLASTY, rovnako aj časti obce Štubne a Jergaly. Zároveň ostatné časti obcí dostanú nádoby na KOVY až po dlhšom časovom slede bude to závislé od kvality triedenia KOVOV v prvej časti obce. Musí si to mať pozitivny finančný efekt, aby sme mohli rozšíriť triedenie o ďalšie nádoby. Za pochopenie ďakujem.
Informačný systém obce Motyčky
21.5.2017
Infokampaň triedenia odpadu v obci Motyčky - máj 2017


Triedenie odpadu na cintoríne Motyčky - máj 2017
21.5.2017
Vybudovanie oddychovej zóny na Motyčkách

13.5.2017
Prívalová voda v osade Môce
Prívalová voda v Môcoch
Oprava škôd po prívalovej vode - Môce
Ukončenie prác

13.5.2017
Správa archívu a registratúrny poriadok obce Motyčky Apríl 2017

3.5.2017
Nový uhrev teplej vody na OcÚ
3.5.2017
Výmena štátnych symbolov obce na OcÚ

3.5.2017
Jurajská zima na Motyčkách


23.4.2017
Zime sa z Motyčiek nechce odísť

23.4.2017
Zaujimavosti o teplote z meteostanice spravovanej NAPANT-om v obci Motyčky
Najchladnejsie dni tejto zimy boli 7.1.2017 a 8.1.2017.
7.1.2017 8.1.2017
Priemerná denná teplota vzduchu (°C) -17.87 -18.20
Maximálna denná teplota vzduchu (°C) -13.74 -12.21
Minimálna denná teplota vzduchu (°C) -20.76 -22.66
Priemerná mesačná teplota v januári 2017 (°C): -8.36
Pre zaujímavosť uvádzam, že vo februári 2012 bola ešte väčšia zima, hoci priemerná mesačná teplota bola v ten rok vyššia než tento rok.
2.2.2012 3.2.2012
Priemerná denná teplota vzduchu (°C) -19.22 -19.19
Maximálna denná teplota vzduchu (°C) -13.92 -12.65
Minimálna denná teplota vzduchu (°C) -22.09 -24.02
Priemerná mesačná teplota vo februári 2012 (°C): -7.73

3.4.2017
Bol schvalený projekt PSS pre obec Motyčky na realizaciu verejného priestranstva obce
18.3.2017
Vypaľovanie trávy

Relácia do rozhlasu
18.3.2017
www.obecne-noviny.sk : V Motyčkách vyzbierajú viac ton vytriedeného odpadu ako zmesového
11.3.2017
Banská Bystrica - Európske mesto športu (marec)

5.3.2017

PONUKA MEDIÁTORA
Ing. Ján Snopko
zapísaný v registri mediátorov,
vedený Ministerstvom spravodlivosti SR
pod evid. číslom 1407
Selčianska cesta 9
976 11 Selce
Tel. +421 905 791508
Mail. info@mediacnadohoda.sk
Web:
www.mediacnadohoda.sk

19.2.2017
Náš projekt Verejné priestranstvo obce Motyčky nebol hodnotiacou komisiou zaradený medzi tri najlepšie v regióne a preto nepostupuje do zákazníckeho hlasovania
5.2.2017
Klietky pre chov prepelíc , králiky, činčily, pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka, odchovne pre kuriatka,krmítka a napájačky, robíme rozvoz po celom Slovensku, viac na www.123nakup.eu , tel.0907181800

20.1.2016
Banská Bystrica - EURÓPSKE MESTO ŠPORTU

12.12.2016
Banská Bystrica - EURÓPSKE MESTO ŠPORTU

9.10.2016
VYKUROVACIE OBDOBIE - Upozornenie Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru

Vykurovacie obdobie - upozornenie
Čistenie komínov
2.10.2016
UPOZORNENIE KRPZ PRE ÚČASTNÍKOV CESTNEJ PREMÁVKY
Upozornenie KRPZ
Prezentácia
8.11.2015
Oprava miestnej komunikácie - časť Štubne
Poďakovanie patrí hlavne pre LESY SR, š.p., za finančnú podporu

FOTOGALÉRIA
7.11.2015
Projekt BBSK: DREVENÉ ZVONIČKY

3.3.2015
Fotky z histórie Motyčiek

Lavína z doliny Miartlová nad bývalým rekr. strediskom
Budovanie diaľkového vodovodu v roku 1983
Budovanie diaľkového vodovodu v roku 1983

 

26.1.2015
Realizovaný projekt z BBSK 2014 - Informačné tabule do každej časti obce

MOTYČKY
ŠTUBNE
JERGALY
BUKOVEC
MÔCE

bbsk

ÚRADNÁ TABUĽA
OBECNÉ NOVINY
obecné noviny 1/2017
KALENDÁR AKCIÍ V OBCI na r. 2017
MAPOVÝ PORTÁL OBCE:

Posledná aktualizácia stránky: 22.12.2017
Aktualizované:
obecný úrad/zmluvy a faktúry 2017

© MOTYČKY 2017

powered by: scoly